Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/QĐ-UBND 05/01/2024 Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
Lượt xem: 19
Tải về
01/QĐ-UBND 02/01/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
Lượt xem: 33
Tải về
50/QĐU-UBND 12/07/2023 Công khai quyết toán Thu - Chi ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 65
Tải về
889/QĐ-UBND 09/05/2023 Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 82
Tải về
03/QĐ-UBND 05/01/2023 Công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2023
Lượt xem: 91
Tải về
02/QĐ-UBND 05/01/2023 Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023
Lượt xem: 102
Tải về
02/NQ-HĐND 30/12/2022 NQ phê duyệt bổ sung dự toán thu chi 6 tháng cuối năm 2022 và điều chỉnh DT năm 2022; NQ phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023, NQ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và điều chỉnh, bsug kế hoạch phân bổ vốn năm 2022; NQ phê chuẩn DT thu chi năm 2023
Lượt xem: 89
Tải về
699/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Lượt xem: 79
Tải về
20/KH-UBND 27/12/2022 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
Lượt xem: 80
Tải về
01/CK-UBND 23/12/2022 Dự toán trình HĐND
Lượt xem: 83
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Ninh
Địa chỉ: UBND xã Hải Ninh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaininh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Quản - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang