Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Lượt xem: 20
Tải về
09/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị quyết về việc bổ sung dự toán thu chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2023 và điều chỉnh dự toán giao đầu năm 2023
Lượt xem: 30
Tải về
10/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 xã Hải Ninh
Lượt xem: 28
Tải về
11/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu, chi nhân sách xã Hải Ninh năm 2024
Lượt xem: 30
Tải về
12/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 xã Hải Ninh
Lượt xem: 20
Tải về
13/NQ-HĐND 28/12/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 19
Tải về
01/NQ-HĐND 07/07/2023 Nghị quyết phê duyệt quyết toán Thu - Chi ngân sách xã năm 2022
Lượt xem: 67
Tải về
02/NQ-HĐND 07/07/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 63
Tải về
03/NQ-HĐND 07/07/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 65
Tải về
04/NQ-HĐND 07/07/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025
Lượt xem: 46
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Ninh
Địa chỉ: UBND xã Hải Ninh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaininh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Quản - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang