Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/KH-UBND 24/01/2024 Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hải Ninh năm 2024
Lượt xem: 28
Tải về
03/KH-UBND 08/01/2024 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 44
Tải về
02/QĐ-UBND 05/01/2024 Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
Lượt xem: 19
Tải về
01/TB-UBND 05/01/2024 Thông báo công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách quý IV năm 2023
Lượt xem: 19
Tải về
02/TB-UBND 05/01/2024 Thông báo công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 20
Tải về
02/TB-UBND 05/01/2024 Thông báo công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 41
Tải về
01/KH-UBND 02/01/2024 Kế hoạch cải cách hành chính xã Hải Ninh năm 2024
Lượt xem: 29
Tải về
02/KH-UBND 02/01/2024 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn xã Hải Ninh năm 2024
Lượt xem: 20
Tải về
01/QĐ-UBND 02/01/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
Lượt xem: 33
Tải về
07/TB-UBND 23/12/2023 Phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 (Dự toán trình HĐND )
Lượt xem: 17
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Ninh
Địa chỉ: UBND xã Hải Ninh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaininh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Quản - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang