Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/TB-UBND 09/10/2023 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3/2023
Lượt xem: 42
Tải về
13/TB-UBND 22/09/2023 Thông báo về việc đấu giá cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở năm 2023
Lượt xem: 51
Tải về
53/BC-UBND 15/09/2023 Báo cáo công tác Cải cách hành chính quý III năm 2023
Lượt xem: 38
Tải về
52/BC-UBND 14/09/2023 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2023
Lượt xem: 46
Tải về
50/QĐU-UBND 12/07/2023 Công khai quyết toán Thu - Chi ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 45
Tải về
04/TB-UBND 12/07/2023 Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi quý 2/2023
Lượt xem: 44
Tải về
05/TB-UBND 12/07/2023 Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 50
Tải về
01/NQ-HĐND 07/07/2023 Nghị quyết phê duyệt quyết toán Thu - Chi ngân sách xã năm 2022
Lượt xem: 46
Tải về
02/NQ-HĐND 07/07/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 42
Tải về
03/NQ-HĐND 07/07/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về
123456
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Ninh
Địa chỉ: UBND xã Hải Ninh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaininh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Quản - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang