Tổng số: 75
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/BC-UBND 25/03/2024 Báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP
Lượt xem: 5
Tải về
22/BC-UBND 22/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Công tác Cải cách hành chính quý I năm 2024, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về
08/KH-UBND 15/03/2024 Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân xã Hải Ninh năm 2024
Lượt xem: 8
Tải về
19/BC-UBND 15/03/2024 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý 1 năm 2024
Lượt xem: 13
Tải về
04/KH-UBND 24/01/2024 Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Hải Ninh năm 2024
Lượt xem: 45
Tải về
05/KH-UBND 24/01/2024 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật hòa giải ở cơ sở năm 2024
Lượt xem: 39
Tải về
06/KH-UBND 24/01/2024 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024
Lượt xem: 51
Tải về
03/KH-UBND 08/01/2024 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 58
Tải về
02/QĐ-UBND 05/01/2024 Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
Lượt xem: 30
Tải về
01/TB-UBND 05/01/2024 Thông báo công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách quý IV năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về
12345678
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Ninh
Địa chỉ: UBND xã Hải Ninh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaininh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Quản - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang