Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 05/TB-UBND
Ngày ban hành 12/07/2023
Ngày hiệu lực 12/07/2023
Trích yếu nội dung Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND XÃ
Người ký duyệt Nguyễn Văn Quản
Tài liệu đính kèm IMG_20230712_0002.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Ninh
Địa chỉ: UBND xã Hải Ninh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahaininh.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Quản - Chủ tịch UBND xã

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang